موسسه تولیدی گل و گیاه امیر
Amir Floriculture

عرضه انواع محصولات در گلستان امیر
Products Category

انواع بذر و کود
Seeds&Cood Cat دانلود کاتالوگ

انواع درختان مثمر و غیر مثمر
Fruit and shade trees Cat دانلود کاتالوگ

انواع گیاهان زینتی فضای باز
Outdoor ornamental plants دانلود کاتالوگ

انواع گل های آپارتمانی
Apartemant Cat دانلود کاتالوگ

گلستان امیر

گلستان امیر با قریب به نیم قرن تجربه ، نامی آشنا و قابل اعتماد در تولید انواع گل های آپارتمانی ، زینتی ، باغچه ای و گل و گیاه فضای باز همچنین ارائه محصولات تولیدی از قبیل انواع نشاء های فصلی F1 ، بذر ، نهال های مثمر و غیر مثمر و تولید و پخش انواع خاک های گلدانی ، خاک برگ ، Peatmoss ، Coco peat ، Pearlit می باشد.
برخی از نمونه های تولیدی گلستان امیر عبارت اند از :
انواع گل های زینتی : کروتون ، پیتوس ، دیفن ، آکلونما ، سرخس ، برگ انجیری ، فیکوس ، بنجامین ، کاج مطبق ، پپرومیا ، یوکا ، حسن یوسف برگ پهن F1 ، حسن یوسف برگ ریز F1 ، گوشواره ای ، بگونیا گل درشت ، ژربرا پاکوتاه ، سینره ، سینره مینیاتور و ...